Вие сте тук

Протокол №1/16.01.2019 г.

 

ПРОТОКОЛ  № 1

Днес, 16.01.2019 г. се проведе , редовно заседание на Адвокатския съвет при Кърджалийска адвокатска колегия.  

Присъстваха членовете на Адвокатски съвет в състав:

Протокол № 10/20.12.2018 г.

ПРОТОКОЛ  № 10

 

Днес, 20.12.2018 г. се проведе , редовно заседание на Адвокатския съвет при Кърджалийска адвокатска колегия.  

Присъстваха членовете на Адвокатски съвет в състав:

Протокол № 9/ 07.11.2018 г.

ПРОТОКОЛ  № 9

Днес, 07.11.2018г. се проведе , разширено заседание на Адвокатския съвет при Кърджалийска адвокатска колегия.   

Присъстваха членовете на Адвокатски съвет в състав:

адв.Милена Караманолова-Председател,

Протокол № 8/31.10.2018 г.

ПРОТОКОЛ  № 8

Днес, 31.10.2018 г. се проведе , редовно заседание на Адвокатския съвет при Кърджалийска адвокатска колегия.  

Присъстваха членовете на Адвокатски съвет в състав:

Протокол № 7/18.09.2018 г.

ПРОТОКОЛ  № 7

 

Днес, 18.09.2018 г. се проведе , редовно заседание на Адвокатския съвет при Кърджалийска адвокатска колегия.  

Присъстваха членовете на Адвокатски съвет в състав:

Протокол № 6/05.07.2018 г.

ПРОТОКОЛ  № 6

Днес,05.07.2018 г. се проведе , разширено заседание на Адвокатския съвет при Кърджалийска адвокатска колегия.  

Присъстваха членовете на Адвокатски съвет в състав:

Протокол № 5/04.06.2018 г.

ПРОТОКОЛ  № 4

Днес,04.06.2018 г. се проведе , редовно заседание на Адвокатския съвет при Кърджалийска адвокатска колегия.  

Присъстваха членовете на Адвокатски съвет в състав:

ПРОТОКОЛ № 4/ 24.04.2018 г.

ПРОТОКОЛ  № 4

Днес,24.04.2018 г. се проведе , редовно заседание на Адвокатския съвет при Кърджалийска адвокатска колегия.  

Присъстваха членовете на Адвокатски съвет в състав:

Протокол № 3/17.04.2018 г.

ПРОТОКОЛ  № 3

Днес, 17.04.2018 г. се проведе , редовно заседание на Адвокатския съвет при Кърджалийска адвокатска колегия.  

Присъстваха членовете на Адвокатски съвет в състав:

Протокол № 2/14.03.2018 г.

ПРОТОКОЛ  № 2

 

Днес, 14.03.2018 г. се проведе , редовно заседание на Адвокатския съвет при Кърджалийска адвокатска колегия.  

Присъстваха членовете на Адвокатски съвет в състав:

Страници

Адвокатска колегия - Кърджали