Вие сте тук

Протокол № 6/05.07.2018 г.

ПРОТОКОЛ  № 6

Днес,05.07.2018 г. се проведе , разширено заседание на Адвокатския съвет при Кърджалийска адвокатска колегия.  

Присъстваха членовете на Адвокатски съвет в състав:

Протокол № 5/04.06.2018 г.

ПРОТОКОЛ  № 4

Днес,04.06.2018 г. се проведе , редовно заседание на Адвокатския съвет при Кърджалийска адвокатска колегия.  

Присъстваха членовете на Адвокатски съвет в състав:

ПРОТОКОЛ № 4/ 24.04.2018 г.

ПРОТОКОЛ  № 4

Днес,24.04.2018 г. се проведе , редовно заседание на Адвокатския съвет при Кърджалийска адвокатска колегия.  

Присъстваха членовете на Адвокатски съвет в състав:

Протокол № 3/17.04.2018 г.

ПРОТОКОЛ  № 3

Днес, 17.04.2018 г. се проведе , редовно заседание на Адвокатския съвет при Кърджалийска адвокатска колегия.  

Присъстваха членовете на Адвокатски съвет в състав:

Протокол № 2/14.03.2018 г.

ПРОТОКОЛ  № 2

 

Днес, 14.03.2018 г. се проведе , редовно заседание на Адвокатския съвет при Кърджалийска адвокатска колегия.  

Присъстваха членовете на Адвокатски съвет в състав:

Протокол № 1/18.01.2018 г.

 

Днес, 18.01.2018 г. се проведе , разширено заседание на Адвокатския съвет при Кърджалийска адвокатска колегия.   

Присъстваха членовете на Адвокатски съвет в състав:

 

Протокол № 12/18.12.2017 г

ПРОТОКОЛ  № 12

 

Днес, 18.12.2017г. се проведе , редовно заседание на Адвокатския съвет при Кърджалийска адвокатска колегия.  

Присъстваха членовете на Адвокатски съвет в състав:

ПРОТОКОЛ № 11/ 15.11.2017 г.

ПРОТОКОЛ  № 11

 

Днес, 15.11.2017г. се проведе , разширено заседание на Адвокатския съвет при Кърджалийска адвокатска колегия.   

Присъстваха членовете на Адвокатски съвет в състав:

ПРОТОКОЛ № 10/ 19.10.2017 г.

ПРОТОКОЛ  № 10

 

Днес, 19.10.2017г. се проведе , редовно заседание на Адвокатския съвет при Кърджалийска адвокатска колегия.  

Присъстваха членовете на Адвокатски съвет в състав:

ПРОТОКОЛ № 9/ 18.09.2017 г.

ПРОТОКОЛ  № 9

 

Днес, 18.09.2017г. се проведе , редовно заседание на Адвокатския съвет при Кърджалийска адвокатска колегия.  

Присъстваха членовете на Адвокатски съвет в състав:

Страници

Адвокатска колегия - Кърджали