Вие сте тук

Протокол № 1/18.01.2018 г.

 

Днес, 18.01.2018 г. се проведе , разширено заседание на Адвокатския съвет при Кърджалийска адвокатска колегия.   

Присъстваха членовете на Адвокатски съвет в състав:

адв.Милена Караманолова-Председател,

Протокол № 12/18.12.2017 г

ПРОТОКОЛ  № 12

 

Днес, 18.12.2017г. се проведе , редовно заседание на Адвокатския съвет при Кърджалийска адвокатска колегия.  

Присъстваха членовете на Адвокатски съвет в състав:

ПРОТОКОЛ № 11/ 15.11.2017 г.

ПРОТОКОЛ  № 11

 

Днес, 15.11.2017г. се проведе , разширено заседание на Адвокатския съвет при Кърджалийска адвокатска колегия.   

Присъстваха членовете на Адвокатски съвет в състав:

ПРОТОКОЛ № 10/ 19.10.2017 г.

ПРОТОКОЛ  № 10

 

Днес, 19.10.2017г. се проведе , редовно заседание на Адвокатския съвет при Кърджалийска адвокатска колегия.  

Присъстваха членовете на Адвокатски съвет в състав:

ПРОТОКОЛ № 9/ 18.09.2017 г.

ПРОТОКОЛ  № 9

 

Днес, 18.09.2017г. се проведе , редовно заседание на Адвокатския съвет при Кърджалийска адвокатска колегия.  

Присъстваха членовете на Адвокатски съвет в състав:

ПРОТОКОЛ № 8/ 01.08.2017 г.

 

ПРОТОКОЛ  № 8

Днес, 01.08.2017г. се проведе , редовно заседание на Адвокатския съвет при Кърджалийска адвокатска колегия.  

Присъстваха членовете на Адвокатски съвет в състав:

ПРОТОКОЛ № 7/11.07.2017 г.

ПРОТОКОЛ  № 7

 

Днес, 11.07.2017г. се проведе , редовно заседание на Адвокатския съвет при Кърджалийска адвокатска колегия.  

Присъстваха членовете на Адвокатски съвет в състав:

ПРОТОКОЛ № 6/ 13.06.2017 г.

ПРОТОКОЛ  № 6

Днес, 13.06.2017г. се проведе , редовно заседание на Адвокатския съвет при Кърджалийска адвокатска колегия.  

Присъстваха членовете на Адвокатски съвет в състав:

ПРОТОКОЛ № 5/ 17.05.2017 г.

ПРОТОКОЛ  № 5

Днес, 17.05.2017г. се проведе , извънредно заседание на Адвокатския съвет при Кърджалийска адвокатска колегия.  

Присъстваха членовете на Адвокатски съвет в състав:

Протокол № 4/20.04.2017 г.

ПРОТОКОЛ  № 4

Днес, 20.04.2017г. се проведе , редовно заседание на Адвокатския съвет при Кърджалийска адвокатска колегия.  

Присъстваха членовете на Адвокатски съвет в състав:

Страници

Адвокатска колегия - Кърджали