Вие сте тук

Протокол № 10/30.10.2019 г.

ПРОТОКОЛ  № 10

Днес, 30.10.2019 г. се проведе редовно заседание на Адвокатския съвет при Кърджалийска адвокатска колегия.             

Протокол № 9/20.09.2019 г.

 

                                               ПРОТОКОЛ  № 9

 

Днес, 20.09.2019 г. се проведе извънредно заседание на Адвокатския съвет при Кърджалийска адвокатска колегия.             

Протокол №8/13.09.2019 г.

ПРОТОКОЛ  № 8

Днес, 13.09.2019 г. се проведе редовно заседание на Адвокатския съвет при Кърджалийска адвокатска колегия.             

Протокол №7/31.07.2019 г.

ПРОТОКОЛ  № 7

Днес, 31.07.2019 г. се проведе редовно заседание на Адвокатския съвет при Кърджалийска адвокатска колегия.             

Протокол № 6/26.06.2019 г.

ПРОТОКОЛ  № 6

Днес, 26.06.2019 г. се проведе редовно заседание на Адвокатския съвет при Кърджалийска адвокатска колегия.             

Протокол № 5/29.05.2019 г.

Днес, 29.05.2019 г. се проведе редовно заседание на Адвокатския съвет при Кърджалийска адвокатска колегия.             

Протокол №4/16.04.2019 г.

ПРОТОКОЛ  № 4

 

Днес, 16.04.2019 г. се проведе редовно заседание на Адвокатския съвет при Кърджалийска адвокатска колегия.             

Протокол №3/27.03.2019 г.

ПРОТОКОЛ  № 3

 

Днес, 27.03.2019 г. се проведе редовно заседание на Адвокатския съвет при Кърджалийска адвокатска колегия.             

Протокол № 2/27.02.2019 г.

ПРОТОКОЛ  № 2

Днес, 27.02.2019 г. се проведе редовно заседание на Адвокатския съвет при Кърджалийска адвокатска колегия.             

Протокол №1/18.02.2019 г.

ПРОТОКОЛ  № 1

Днес, 18.02.2019 г. се проведе  заседание на новоизбрания съвет на  Адвокатска колегия - Кърджали.         

Страници

Адвокатска колегия - Кърджали