Вие сте тук

Съби Милчев Узунов

Адрес: 
гр. Ардино; ул. Търговска 12
Телефон: 
0879220478

Теодора Георгиева Белева

Адрес: 
гр. Кърджали, ж.к. Възрожденци, ул. Ангел Кънчев № 22
e-mail: 
tedy_beleva@abv.bg
Телефон: 
0361/22445; 0898687057

Филиз Селяхидинова Рюстемова

Адрес: 
гр.Кърджали,бул.”България” № 47,ет.2,Офис 9
e-mail: 
filizrustemova@abv.bg
Телефон: 
0887357796

Христо Анастасов Караманолов

Адрес: 
гр. Кърджали, ул. Булаир 6 А
Телефон: 
0878177376

Христо Божидаров Кавракиров

Адрес: 
гр. Кърджали, ул." Васил Левски" № 1
e-mail: 
advokat_kavrakirov@abv.bg
Телефон: 
0884850249

Страници

Адвокатска колегия - Кърджали