Вие сте тук

Удостоверения от ЦОА"Кръстю Цончев"- София

Уведомяваме Ви,че  удостоверенията за участие в семинар на тема" Новите промени в НПК " проведен в гр.Хасково се намират в офиса на колегията. 

Адвокатска колегия - Кърджали