Вие сте тук

СЪОБЩЕНИЕ!

СЪОБЩЕНИЕ

 

Канцеларията няма да работи от 27.12.2019г. до 31.12.2019г. включително., поради отпуск на техническия сътрудник.

За този период няма да се връчват призовки, книжа и други документи в канцеларията на АК.

При необходимост и неотложност телефони за контакт:

0878177376 - адв. Христо Караманолов          - Председател на САК 

0888427253- адв.Мухидин Шабан                      - Зам.председател на САК

0888414842- адв.Даниела Петрова                 - Секретар на САК

 

 

 

                                                            Председател:

                                                                      /адв.Христо Караманолов/ 

 

Адвокатска колегия - Кърджали