Вие сте тук

СЪОБЩЕНИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Уважаеми членове на Адвокатска колегия  Кърджали,

Избирателна комисия при Адвокатска колегия Кърджали Ви уведомява,  че във връзка с провеждането на годишно отчетно-изборно Общо събрание на 26.01.2019 г., дежурни телефони през почивните и празничните дни от 22.12.2018 г. до 26.12.2018 г., за приемане на предложения за Председател и членове на Адвокатски съвет,членове на Контролен съвет, Председател и членове на Дисциплинарен съд и делегати за участие в Общото събрание на адвокатите в страната са, както следва:

адв.Даниела Петрова      - 0888414842

адв.Бисер Самуилов      - 0878490774

адв.Павел Гатев             - 0878597725

 

 

 

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ  на ИК

                                                                                   адв.Д.Петрова

                                                                                                                                                            

 

Адвокатска колегия - Кърджали