Вие сте тук

СЪОБЩЕНИЕ! ВАЖНО!!!

Във връзка застраховка „ ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ- АДВОКАТИ”

В срок до 30.10.2018 г. всички желаещи да сключат договор да уведомят техническия сътрудник на колегията, за изготвяне на списък и представянето му в Застрахователно акционерно дружество „ Алианц България”.

Списъкът  е необходим за определяне цената на застраховката.

Адвокатска колегия - Кърджали