Вие сте тук

СТИКЕРИ 2020 г.

Уведомяваме Ви,че стикерите за заверка на адвокатските карти за 2020 г. са в офиса на колегията, които ще получите при плащане на членския внос за месец декември 2019 г.
 
 
 
 

Адвокатска колегия - Кърджали