Вие сте тук

РЦК - Дежурни адвокати през м.април 2019 г.

Дата - ден

Адвокат

 

02.04.2019 г.-  вторник

Радко Хаджиев

04.04.2019 г.-  четвъртък

Станимир Сталев

09.04.2019 г.-  вторник

Динчер Хабиб

11.04.2019 г.-  четвъртък

Бисер Милев

16.04.2019 г.-  вторник

Аркадий Демянов

18.04.2019 г.-  четвъртък

Мария Чилова

23.04.2019 г. - вторник

Здравко Ленков

25.04.2019 г.-  четвъртък

Здравко Шопов

30.04.2019 г.-  вторник

Николай Карабозов

Адвокатска колегия - Кърджали