Вие сте тук

РЦК- дежурни адвокати м.януари 2019 г.

03.01.2019 г.-  четвъртък

Димитър Димитров

08.01.2019 г.-  вторник

Бисер  Самуилов

10.01.2019 г.-  четвъртък

Радослав  Караманолов

15.01.2019 г.-  вторник

Мухидин  Шабан

17.01.2019 г.-  четвъртък

Венелина  Милушева

22.01.2019 г.-  вторник

Радко  Хаджиев

24.01.2019 г.-  четвъртък

Станимир  Сталев

29.012019 г. -  вторник

Динчер  Хабиб

31.01.2019 г.-  четвъртък

Бисер  Милев

Адвокатска колегия - Кърджали