Вие сте тук

РЦК-дежурни адвокати м.септември 2019 г.

03.09.2019 г.-  вторник

Здравко Ленков

05.09.2019 г.-  четвъртък

Здравко Шопов

10.09.2019 г. - вторник

Николай Карабозов

12.09.2019 г.-  четвъртък

Димитър Чакъров

17.09.2019 г.-  вторник

Димитрия Василева

19.09.2019 г.-  четвъртък

Павел Гатев

24.09.2019 г.-  вторник

Георги Костадинов

26.09.2019 г.-  четвъртък

Паню Русев

Адвокатска колегия - Кърджали