Вие сте тук

РКЦ - Дежурни адвокати през м.ноември 2019 г.

05.11.2019 г.-  вторник

Мария Чилова

07.11.2019 г.-  четвъртък

Здравко Ленков

12.11.2019 г.-  вторник

Здравко Шопов

14.11.2019 г.-  четвъртък

Николай Карабозов

19.11.2019 г.-  вторник

Димитър Чакъров

21.11.2019 г.-  четвъртък

Димитрия Василева

26.11.2019 г.-  вторник

Павел Гатев

28.11.2019 г.-  четвъртък

Георги Костадинов

Адвокатска колегия - Кърджали