Вие сте тук

Решение № 1/30.01.2016 г.

РЕШЕНИЕ № 1/30.01.2016 г.

Днес 30.01.2016 г., Избирателна комисия в състав: адв.Асен Самуилов – председател, адв.Владимир Радичев – основен член и адв.Михаил Стамов – основен член , след приключване преброяването на бюлетините:

На основание чл.106, ал.4 от ЗА

 

РЕШИ:

 

Обявява резултата  от избора както следва:

 

За Председател на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия Кърджали е избрана адвокат Милена Димова Караманолова с 45 действителни гласа.

 

За членове на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия Кърджали са избрани:

 • адв.Мария Найденова Чилова с 47 действителни гласа
 • адв.Мухидин Изет Шабан с 43 действителни гласа
 • адв.Ангел Балино Текелиев с 34 действителни гласа
 •  

За Председател на Дисциплинарния съд на Адвокатска колегия Кърджали е избран адв.Венцислав Стойчев Янев с 38 действителни гласа.

 

За членове на Дисциплинарния съд на Адвокатска колегия Кърджали са избрани :

 • адв.Асен Митков Самуилов с 32 действителни гласа
 • адв.Кирилка Петкова Петкова с 34 действителни гласа
 • адв.Ангел Балинов Текелиев с 31 действителни  гласа
 • адв.Кирил Димов Кирев с 28 действителни гласа

 

 За делегати на общото събрание на адвокатите в Република България

 • адв.Христо Анастасов Караманолов                            - 30 бр.
 • адв.Кирилка Петкова Петкова                                        - 27 бр.
 •  

Заседанието на комисията приключи в 20.00 часа.

 

 

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:......................................

 

                                   ОСНОВНИ ЧЛЕНОВЕ:     1.....................................

                                                                           2.....................................

 

 

 

 

Адвокатска колегия - Кърджали