Вие сте тук

Решение № 1/26.01..2019 г.

РЕШЕНИЕ № 1/26.01.2019 г.

Днес 26.01.2019 г., Избирателна комисия в състав: адв.Даниела Петрова- Председател, адв.Павел Гатев  и адв.Бисер Самуилов- основни членове, след приключване преброяването на бюлетините:

На основание чл.106, ал.4 от ЗА

 

РЕШИ:

 

Обявява резултата  от избора както следва:

 

За Председател на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия Кърджали е избран адвокат Христо Анастасов Караманолов с 37 действителни гласа.

 

За член на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия Кърджали е избран адв.Мухидин Изет Шабан с 38 действителни гласа

 

За Председател на Дисциплинарния съд на Адвокатска колегия Кърджали е избран адв.Димитър Илиев Димитров с 54 действителни гласа.

 

За членове на Дисциплинарния съд на Адвокатска колегия Кърджали са избрани :

  • адв.Павел Богомилов Гатев  с 30 действителни гласа
  • адв.Бисер Митков Самуилов с 30 действителни гласа
  • адв.Радослав Христов Караманолов с 34 действителни  гласа

 

  •  За член на Контролния съвет на Адвокатска колегия Кърджали е избрана адв.Дария Йорданова Кръпова с 32 действителни гласа

 

  •  За делегати на общото събрание на адвокатите в Република България

  • адв.Милена Димова Караманолова с  49 бр. действителни гласа
  • адв.Димитър Илиев Димитров с 45 действителни гласа

 

       Заседанието на комисията приключи в 17.00 часа.

 

 

 

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:................./п/...................

 

                           ОСНОВНИ ЧЛЕНОВЕ:  1............/п/.........................  

                                                                 

                                                        2............/п/....................

 

 

 

 

 

 

 

 

 За делегати на общото събрание на адвокатите в Република България

  • адв.Милена Димова Караманолова с  49 бр. действителни гласа
  • адв.Димитър Илиев Димитров с 45 действителни гласа

 

Заседанието на комисията приключи в 17.00 часа.

 

 

 

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ:............../п/........................

 

    ОСНОВНИ ЧЛЕНОВЕ:  1...../п/................................       

                                                                 

                                        2......./п/..............................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адвокатска колегия - Кърджали