Вие сте тук

РЕШЕНИЕ НА САК от 28.03.2016 г.

Р   Е   Ш  Е Н И Е № 4

Зам.председателя на САК адв.А.Текелиев, секретаря на САК адв.М.Чилова и адв.Димитър Димитров член на САК да участват в организираната среща на 30.03.2016 г. в Районен съд Момчилград между председателя на Районен съд - Момчилград  Й.Геров и разследващите полицаи в РУ на МВР гр.Момчилград, Джебел и Кирково  по прилагане на ЗПП и НЗПП.

Назначаване на адвокати от разследващите органи в противоречие на установения законов ред в ЗПП и НЗПП, ще бъде повод САК да не издава уведомления за това и съответно няма да бъдат приемани отчети за заплащане на извършената работа от тези служебни адвокати от НБПП.

Настоящето да бъде сведено до знанието за изпълнение от всички разследващи полицаи и всички служебни адвокати от АК-Кърджали в съдебен район – Окръжен съд гр.Кърджали, като за целта решението да се  публикува на сайта на колегията.

Адвокатска колегия - Кърджали