Вие сте тук

Програма -втора конференция - ФОБА

            УВАЖАЕМИ АДВОКАТИ,

 

Имаме удоволствието да Ви поканим на Втората национална конференция на свободните адвокати, която ще се проведе на 15 - 16 декември в град Стара Загора на тема:

ЗАКОНЪТ ЗА АДВОКАТУРАТА - 130 ГОДИНИ ПО-КЪСНО! ВЯРНА ЛИ Е ПОСОКАТА?" 

Събитието ще се проведе в хотел „Верея“, град Стара Загора, кв. Славейков,   бул. „Цар Симеон Велики“№ 100, www.hotel-vereya.com  тел: 042 919 373

Проект за дневен ред:

15.12.2018г. /събота/

1. 10.30ч. Откриване на конференцията. Кратко приветствие от домакини и гостите, въведение и преглед на досегашните инициативи, като продължение на работата от Първата национална конференция в град Пловдив -  адв. Велислав Величков.

2. 10.45ч. адвокат Велислав Величков – „Похищенията срещу Правото и мълчаливата Адвокатура“ –

3. 11.00 ч. адвокат Стефания Веселинова Стоилова - „Сравнително правен анализ и преглед на статута на адвокатите във Франция“ .

4. 11.15ч. адвокат Теодор Георгиев - „Електронна адвокатура и приложението на информационните технологии с цел улесняване и подобряване работата на адвоката

11.30 – 11.45ч.  кафе-пауза

5. 11.50ч.  адвокат Георги Гайдаров-„За адвокатската номенклатура и  свободните адвокати“ –

6. 12.10ч. адвокат Александър Пелев - "Проблеми и контрол при упражняването на адвокатската професия - възможните решения без промяна в Закона за адвокатурата“

7. 12.25ч. адвокат Росен Рашков – „Обезпечаване труда на адвоката при защита правата на гражданите и ЮЛ. Застраховка правна помощ. Про боно - квоти и обезпечение. Присъждане на разноски в полза на адвоката. Договаряне с част от предмета на делото - забрани, изключения и разновидности.

12.40 – 13.30 ч. Въпроси и отговори от лекторите

13.30 – 14.30 ч. – обяд

8. 14.30ч.  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Адвокатурата – обобщение на законопроектите, изготвени от ВАдвС и адв. Вълчев и предложенията на колеги, направени и обобщени по време на конференцията в Пловдив – докладват вносителите на предложенията, член на работната група  от ВАдвС/ ако присъстват/.  

9. Дискусии и предложения за промени в Закона за адвокатурата. – 15,15  - 17,30 ч., с една кафе пауза.

20.00 ВЕЧЕРЯ  - КОЛЕДНО ПАРТИ на ФОБА

23.00  НОЩЕН БАР

 

16.12.2018г. /неделя/

Откриване 10.00 ч.

1.10.10ч. адвокат Иван Георгиев, асистент по граждански процес в  УНСС -  „Адвокатите и обединенията на адвокати като субекти на правото на конкуренция“

2. 10.30 ч. адвокат Христо Христев, доктор по право и преподавател в СУ по ПЕС - "Ролята на адвокатурата в правовата държава - какви възможности в полето на правото на ЕС?"

3. 10.50 ч. Противоконституционност на разпоредби от Закона за Адвокатурата – доц. Атанас Славов, преподавател по конституционно право в СУ /видеоконферентна връзка/

11..00 – 11.15ч. Кафе пауза

4. 11.15ч.  – 12.45ч.  Представяне на проект за декларация за състоянието на Адвокатурата и правовата държава и промените в  ЗА.

5.  12.45 – 13.00 ч. Приемане на декларацията и .закриване на конференцията

 

13.15ч.  ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

Уважаеми колеги,

Достъпът до конференцията е свободен за всеки адвокат, който желае да участва. Всеки адвокат може да се изкаже, да бъде лектор по избрана тема, свързана с идеите за промени в Aдвокатурата. Таксата за участие е 25 лева и включва наем на залата, озвучаване, интернет, пауър пойнт,  стрийминт, пътни разходи за лекторите – неадвокати, две кафе – паузи.

Тази конференция е продължение на първата Национална конференция, която се проведе в град Пловдив на 5 – 6 ноември 2018г. и има за цел свободните адвокати да изразят своите лични идеи за промени на Закона за адвокатурата, чиято промяна се подготвя от ВАДС, без да се съобразява мнението на редовите адвокати.

ДОБРЕ ДОШЛИ!

 

Повече подробности  може да получите на следните телефони:

0884 656 852 - адв.Гайдаров и 0898 268 608- адв. Канева

Адвокатска колегия - Кърджали