Вие сте тук

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАР В ГР.ПЛОВДИВ на тема: "Разноските в исковото производство по ГПК.Въпроси и отговори от практиката на ВСК"

Уважаеми дами и господа от АК-Кърджали,

Национален семинарен център „Темида“ е сдружение с нестопанска цел (http://www.lawsems.com/) с БУЛСТАТ 177191811, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. „Петко Д. Петков“ № 64, ап. 17, e-mail: office@lawsems.com.  НСЦ „Темида“ има за цел да предостави възможности на юристите за надграждане на техните правни знания и умения. Постигането на тази цел е свързано с организиране и провеждане на семинари и обучителни мероприятия. Участие в тях вземат адвокати, нотариуси, съдии, съдебни изпълнители, юрисконсулти в търговски предприятия, банки и държавни учреждения, студенти и преподаватели от ЮФ на ВУЗ.

Във връзка с планираната дейност на сдружението, имаме удоволствието да поканим всички адвокати от АК-Кърджали да вземат  участие в обучителния семинар „Разноските в исковото производство по ГПК. Въпроси и отговори от практиката на ВКС“ (http://www.lawsems.com/semsoctomber.html). Лектор ще е Костадинка Недкова – съдия във Върховния касационен съд. С този семинар имаме за цел да привлечем вниманието на юридическата общност към законодателството и съдебната практика по въпросите на адвокатските и юрисконсултските възнаграждения, тяхното претендиране и възражения за намаляване, особеностите на ГПК при извършване на процесуални действия от страните по повод на отговорността за разноски, възнагражденията на особените представители и др. Всички тези въпроси неминуемо съпътстват адвоката в ежедневната му работа и се поставят на разглеждане във всеки един граждански процес. В рамките на семинара ще бъде отделено и време за дискусия, в което всеки участник ще има възможност да зададе въпроси към съдия Недкова.

Семинарът ще се проведе на 01.10.2017 г. (неделя) от 11.00 ч. до 15.00 ч. в зала „Компас“ в Ректората на ПУ „Паисий Хилендарски“ – гр. Пловдив, ул. „Цар Асен“ № 24. Всички адвокати заплащат такса за правоучастие със специално намаление в размер на 50 лв. Тя се заплаща след предварителна заявка от всеки участник за записване за семинара, подадена на: Ивайло Василев – тел. 0896/ 733 134, Маргарита Балабанова – тел. 0883/ 328 927, e-mail: office@lawsems.com. Заплащането на таксата се извършва с банков превод:

„Уникредит Булбанк“ АД
IBAN: BG32UNCR70001523042763
BIC: UNCRBGSF
Титуляр: Национален семинарен център „Темида“

На записалите се в обучителния семинар се издава удостоверение за участие и платежен документ за получената такса за правоучастие, които се получават на място на датата на провеждане на мероприятието.

С уважение!
Ивайло Василев
/Председател на НСЦ „Темида“/

Адвокатска колегия - Кърджали