Вие сте тук

Покана за редовно общо събрание 2019 г.

Уведомяваме Ви, че в ДВ  брой 98/27.11.2018 г. на стр.112 , пореден номер 102 - Неофициален раздел , е публикувана следната покана:

 

На основание чл.81, ал.1 от ЗА, САК гр.Кърджали свиква редовно  Общо събрание на колегията, което ще се проведе на 26.01.2019 г. от 9.00 ч. до 15.00 ч. и на  27.01. 2019 г. от  09.00 ч. до 13.00 ч. в съдебната зала на Районен съд гр.Кърджали при следния

 

                                                       дневен ред:

 

1.Отчетен доклад на съвета на колегията за 2018 г.  

2.Отчетен доклад на контролния съвет за 2018 г.

3.Отчетен доклад на председателя на дисциплинарния съд за 2018 г.

4.Приемане на  бюджета на съвета на колегията за 2019 г.

5.Избор на делегати за Общото събрание на ВАС  - София.

6.Определяне броя на членовете на САК,КС и ДС; избор на председател на САК, председател на ДС,членове на САК,контролен съвет и дисциплинарен съд

7. Разни.

 

Адвокатска колегия - Кърджали