Вие сте тук

ОБЯВА ОТ ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Обява от Висшия адвокатски съвет

Висш адвокатски съвет уведомява адвокатите от страната, че могат да изпращат мнения и предложения за изменения и допълнения на ГПК, АПК, НПК и ДОПК на адрес: VASarch@bitex.com, или: гр.София, ул.“Калоян“ №1а, на вниманието на работната група.

Адвокатска колегия - Кърджали