Вие сте тук

ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРОГРАМА"ЛАКОРДА"

Уважаеми колеги,

Във връзка с обучението за програма „Лакорда” , което ще се проведе  в гр.Хасково на 16.03.2018 г.  съвместно  с  Адвокатска колегия-Хасково , молим да заявите по телефона в канцеларията на колегията за участието Ви, в срок до края на работния ден на 08.03.2018 г. до 17.00 часа.

Допълнително ще бъдете уведомени за  часа на провеждане на обучението.

 

 

 

 

                                                           Председател на САК

                                                                       /адв.М.Караманолова/

Адвокатска колегия - Кърджали