Вие сте тук

Николай Иванов Карабозов

Адрес: 
гр. Кърджали, бул. Беломорски 42А, /Адвокатска къща/, вх.2,ет.2
e-mail: 
nikolai.karabozov@abv.bg
Телефон: 
0887627925

Адвокатска колегия - Кърджали