Вие сте тук

НБПП

Уведомяваме Ви,че на основание чл.8,т.1 и т.6 от Закона за правната помощ (ЗПП),Национално бюро за правна помощ издава настоящите задължителни указания по прилагането на чл.38, ал.4 от ЗПП.

Всички адвокати,вписани в Националния регистър за правна помощ,определени и назначени за предоставяне на правна помощ след 19 март 2013 година, са длъжни да отчетат извършената от тях работа в срок  до една година от преустановяване на участието си в производството.

Адвокатска колегия - Кърджали