Вие сте тук

Изпит за адвокати и младши адвокати- Пролетна сесия 2019 г.

Съгласно чл.9, ал.3 от Наредба №2 от 29.10.2004г. за условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати, заявления се подават в Адвокатска колегия Кърджали  най-късно до 15.04.2019г.

Адвокатска колегия - Кърджали