Вие сте тук

Дисциплинарен съд

адв. Венцислав Стойчев Янев - председател
Кърджали 6600,  бул."България" 47, ет.3, офис 32
тел.: 0888/302857

E-mail: venci_ynev@abv.bg

адв. Асен Митков Самуилов
Момчилград 6800, ул. "Гюмюрджинска" 31
тел.: 0879/180808

E-mail: assamuilov@abv.bg

адв. Кирилка Петкова Петкова
Кърджали 6600, ул. “Булаир" 35 , ет.2, ст.207
тел.: 0878/8210736

E-mail: adv.kirilkapetkova@abv.bg

адв. Кирил Димов Кирев
Кърджали 6600, бул. " Булаир " 12, вх.1, ап.12
тел.: 0887/318771

E-mail: kirev_1947@abv.bg

адв. Мустафа Байрамали Хасан
Кърджали 6600, ул. "Омуртаг " 36, бл.Център ап.2
тел.: 0888/779526

E-mail: mustafabayramali@abv.bg

 

 

Адвокатска колегия - Кърджали