Вие сте тук

Дисциплинарен съд

адв. Димитър Илиев Димитров - председател
Кърджали 6600,   ул.”Републиканска” № 26, ет.2;

тел.:  0888062085; 0878728456

е-mail: dimitar_dimitrov_1971@abv.bg 

 

адв. Павел Богомилов Гатев  - основен член
Момчилград 6800, ул. "Гюмюрджинска" 37 А
тел.: 0878/597725

е-mail: advpavelgatev@abv.bg 

 

адв. Бисер Митков Самуилов -основен член
Крумовград 6900, ул. “Ал.Стамболийски" 1
тел.: 0878/490774

е-mail: bisersamuilov@abv.bg

 

адв. Радослав Христов Караманолов -основен член
Кърджали 6600, ул. " Булаир " 6 А
тел.: 0878/173909

E-mail: 

 

адв. Димитър Колев Шереметев - основен член 
Кърджали 6600, бул. "България" 47, ет.1, офис 5
тел.: 0884/549889

е-mail: sheremetev@mail.bg 

 

 

 

 

Адвокатска колегия - Кърджали