Вие сте тук

ВАЖНО !!! СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

 

Канцеларията няма да работи от 19.08.2019г. до 30.08.2019г. включително., поради отпуск на техническия сътрудник.

За този период няма да се връчват призовки, книжа и други документи в канцеларията на АК.

При необходимост и неотложност телефони за контакт:

0878177376 - адв. Христо Караманолов              - Председател на САК 

0888427253- адв.Мухидин Шабан                         - Зам.председател на САК

0888414842- адв.Даниела Петрова                     - Секретар на САК

 

 

 

                                                          Председател:

                                                                  /адв.Христо Караманолов/ 

 

Адвокатска колегия - Кърджали