Вие сте тук

ВАЖНО !!! СЪОБЩЕНИЕ

 

Канцеларията няма да работи от 10.07.2019 г. до 24.07.2019 г. включително., поради отпуск на техническия сътрудник.

За този период няма да се връчват призовки, книжа и други документи в канцеларията на АК.

При необходимост и неотложност телефони за контакт:

0878177376 - адв. Христо Караманолов- Председател на САК 

0888414842- адв.Даниела Петрова - Секретар на САК

 

 

                                                                   Председател:

                                                                             /адв.Христо Караманолов/ 

 

Адвокатска колегия - Кърджали