Вие сте тук

ВАЖНО !! СТИКЕРИ 2019 г.

Стикерите за заверка на адвокатските карти

за 2019 г. са в офиса на колегията.

Адвокатска колегия - Кърджали