Вие сте тук

ВАЖНО!!! Служебни бележки от НБПП - 2017 г.

Уведомяваме Ви, че служебните бележки за получени доходи през 2017 год. по чл.45, ал.4 от ЗДДФЛ, издадени от НБПП са в офиса на Адвокатска колегия-Кърджали.

Адвокатска колегия - Кърджали