Вие сте тук

ВАЖНО! ОТЧЕТИ ЗА ПРАВНА ПОМОЩ

Уважаеми колеги,

Националното бюро за правна помощ ще приема отчети за 2014г. до 8.12.2014г. Приетите до тази дата отчети ще се изплатят през тази календарна година, отчетите постъпили след тази дата, ще се изплатят през новата календарна година.

Адвокатска колегия - Кърджали