Вие сте тук

ВАЖНО!!!Работна среща, инициирана от Районен съд Кърджали

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

РАЙОНЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ

 

До

Председателя на Адвокатска колегия - Кърджали

 

ПОКАНА

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАРАМАНОЛОВ,

Имам удоволствието чрез Вас да отправя покана към членовете на Адвокатската колегия - Кърджали за участие в работна среща, инициирана от Районен съд - Кърджали, за популяризиране функциите на Единния портал за електронно правосъдие.

Срещата ще се проведе на 20 януари 2020 г., понеделник, от 16 ч. в Зала № 1 на Районен съд - Кърджали.

Темата е „Достъп до портала за електронни съдебни дела и възможност за подаване на заявления по чл. 410 от ГПК по електронен път чрез сайта на съда“.

Моля за Вашето съдействие информацията за срещата да достигне до членовете на Адвокатската колегия - Кърджали.

 

 

С уважение,

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ-

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД-

КЪРДЖАЛИ:

/ЗДРАВКА ЗАПРЯНОВА/
 

Адвокатска колегия - Кърджали