Вие сте тук

ВАЖНО!ВАЖНО!!! ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ 2018 г.

 

Уведомяваме Ви, че в ДВ  брой 96/01.12.2017 г. на стр.111 , пореден номер 96 - Неофициален раздел , е публикувана следната покана:

На основание чл.81, ал.1 от ЗА, САК -Кърджали свиква редовно  общо събрание на колегията  на 27 . 01. 2018 г. в  09.00 часа в съдебната зала на Районния съд -.Кърджали, при следния дневен ред:

1.Отчетен доклад на съвета на колегията за 2017 г.     – Председателя на САК  адв.М.Караманолова

2. Отчетен доклад на контролния съвет за 2017 г.        – Председателя на Контролен съвет  адв.Т.Белева

3. Отчетен доклад на председателя на дисциплинарния съд за 2017 г. – Председателя на Дисциплинарен съд адв.В.Янев

4. Приемане на бюджета на съвета на колегията за 2018 г. – адв. М.Караманолова

5. Избор на делегати за общото събрание на ВАС  - София.

6. Разни.

 

Адвокатска колегия - Кърджали